TEN Advocaten

Erfrecht bij TEN advocaten
  

De enige echte zekerheid in het leven is dat we een keer overlijden. Voor de afwikkeling van de erfenis moeten veel zaken worden geregeld. Al bij het regelen van de uitvaart kunnen de meningen en belangen uiteenlopen. Wat waren de exacte wensen van de overledene voor de uitvaart? Wie krijgt de as na de crematie? Kan er beslag op as worden gelegd als de wensen van de nabestaanden botsen?
Maar ook na de uitvaart kan er onenigheid ontstaan. Veelal over de te verdelen nalatenschap.

Indien er door de erflater wel een testament is opgemaakt, biedt dit de basis voor de afwikkeling van de nalatenschap. Helaas biedt dit geen zekerheid voor een vlekkeloze afwikkeling en zien wij ook dan conflicten en vragen ontstaan. Waarom is het ene kind onterft en het andere niet? Wat betekent onterving en heeft het onterfde kind nog rechten? In het geval van onterving heeft het onterfde kind recht op zijn legitieme portie, in de volksmond ook wel ‘het kindsdeel’ genoemd. Wij adviseren u graag over uw positie in de nalatenschap en op welk deel van de nalatenschap u recht heeft.

Een andere vraag die vaak voorkomt, is of schenkingen die de erflater tijdens leven heeft gedaan aan één van de erfgenamen in mindering moet worden gebracht op zijn erfdeel. Dit kan inderdaad het geval zijn, waardoor de verhoudingen tussen de nabestaanden op scherp worden gezet.

Onze kantoren
TEN Advocaten heeft vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Oss en Waalwijk en heeft erfrecht advocaten in huis die u over erfrechtelijke kwesties kunnen adviseren en proberen samen met u geschillen op te lossen. Met deskundige bijstand kunnen we (verdere) escalatie voorkomen. Onze erfrecht advocaten profiteren van een notariële achtergrond. Zij kennen de akten waarover in de advocatuur juist discussies ontstaan. De vaak ingewikkelde juridische teksten en de bewoordingen van een testament zijn voor onze advocaten gesneden koek.

Kortom de erfrecht advocaten van TEN kunnen u in de complexe materie van het erfrecht behulpzaam zijn bij het oplossen van alle voorkomende erfrechtelijke geschillen.

Adresgegevens

TEN Advocaten

Nederland

Socials