header-image

Een overlijden en het bijbehorende gemis worden vaak overschaduwd door conflicten in de afwikkeling van de nalatenschap, met alle menselijke, zakelijke en juridische gevolgen voor de erfgenamen van dien. Deskundige en zorgvuldige begeleiding is dan van groot belang. Voor een goede en duurzame oplossing van het conflict is het nodig veel aandacht te besteden aan de familierelaties. Juridische standpunten of wie er gelijk heeft zijn minder relevant. Een goede nalatenschapsmediator onderkent dat en onderzoekt wat er werkelijk aan de hand is en hoe de belangen van alle betrokkenen kunnen worden gediend

De Stichting Nalatenschapsmediation wil mediation onder de aandacht brengen bij de afwikkeling van nalatenschappen en vóór het opstellen van een testament. Daarom heeft de Stichting een specialisatieopleiding voor mediators ontwikkeld. Op haar website staat het register van gecertificeerde nalatenschapsmediators: https://www.nalatenschapsmediation.com/register/

Adres

Herengracht 213
1016 BG Amsterdam
Nederland

E-mail

Website(s)

Branche(s)

logo-Stichting Nalatenschapsmediation

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief