Uitvaartadressengids

Uitvaartadressengids

De Uitvaartadressengids geeft een overzicht van diensten en producten rondom de laatste levensfase, het afscheid, de uitvaart, het gedenken en het omgaan met verlies.

De diensten en producten zijn onderverdeeld in rubrieken.

Diensten en producten in de uitvaart

Vooraf oriënteren

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer diensten en producten rondom overlijden, uitvaart, afscheid en herdenken op de markt gekomen. Om een keuze te kunnen maken, is het goed te weten welke mogelijkheden er zijn.
De Uitvaartadressengids biedt een breed overzicht van diensten en producten, onderverdeeld in rubrieken op alfabetische volgorde. Daarnaast zijn de rubrieken onderverdeeld in de categorieën voorzorg, uitvaart en nazorg.

Voorzorg

In deze categorie zijn de diensten en producten te verdelen in 2 groepen.
In de eerste groep gaat het vooral om oriëntatie op een uitvaart: je uitvaartwensen, het vormgeven van het afscheid, de kosten en bekostiging daarvan. Een ander aspect wat in deze groep aan de orde komt is het regelen van je nalatenschap.

De tweede groep zijn de diensten en producten, die te maken hebben met hulp en ondersteuning in de laatste levensfase. 

Uitvaart

In deze categorie zijn alle diensten en producten opgenomen, die horen bij het regelen en uitvoeren van de uitvaart. Van uitvaartondernemer tot catering, van uitvaartkisten met dragers tot het op (laten) stellen van een levensverhaal. Van ritueelbegeleiding tot condoleance locaties.

Nazorg

De diensten en producten in deze categorie beslaan 3 onderdelen. Ten eerste gaat het dan om het afwikkelen van een nalatenschap, zoals hulp bij het ontruimen van de woning. Maar ook het uitzoeken van lidmaatschappen, verzekeringen en andere zaken, die na een overlijden moeten worden opgezegd of stop gezet.

Als tweede onderdeel komt het vormgeven van de nagedachtenis aan bod. Het uitzoeken van een grafmonument of urn of een herinneringsobject in huis. Wellicht zijn er sieraden, die vermaakt kunnen worden tot een gedenk of assieraad. 

Tot slot wordt in deze categorie aandacht besteed aan het omgaan met verlies van een dierbare. Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders en op vrijwilligers. Ook zijn verspreid over Nederland verschillende rouw- en lotgenotengroepen actief.